SQEP Consulting

BorgA för säkerhet

SQEP Consulting är specialiserade på säkerhetsledning, säkerhetskultur och systemperspektivet dvs. samspelet Människa – Teknik – Organisation
(People, Processes, Technology – PPT)


SQEP Consulting AB

SQEP är en brittisk akronym för lämplig, kvalificerad och erfaren person. Termen SQEP används främst inom den brittiska kärnkraftsindustrin men också inom andra branscher med fokus på teknik, försvar, MTO, utbildning och säkerhet.

SQEP Consulting är specialiserat på systemperspektiv, dvs. samspelet Människa – Teknik – Organisation/Processer (MTO) och har ambitionen att vara en lojal och kunnig partner när det gäller:

Säkerhetskultur (security + safety)
Säkerhetsledning
Ledningssystem
Långsiktiga strategier
Informationssäkerhet
Säkerhetsskydd
Kärnkraftssäkerhet
Förändringsledning
Användbarhet och mänskliga faktorn
Grundorsaksanalyser

“There is no safety without security”

Tjänsteerbjudande

För mer information om tidigare uppdrag och vad vi skulle kunna göra för er, läs vidare här.

Lämplig

Lång erfarenhet från riskintensiva industrier och säkerhetsklassade verksamheter som har krävt omfattande säkerhetskontroll.

20 års erfarenhet som konsult inom området, varav 10 som egen företagare.

Kvalificerad

Civilingengör i Teknisk fysik, en mängd kurser i kärnkraftsteknik. Studier inom företagsekonomi, psykologi, organisationslära, systemteori, ledarskap och personlig utveckling.

En handfull certifikat:
– Internationellt certifierad framtidsstrateg
– ISO27001 Ledande implementeringsansvarig
– Ledande kvalitetsrevisor
– Förändringsagent (processutveckling)

Erfaren

Exempel på tidigare erfarenheter och uppdrag:
– Säkerhetskulturevangelist, SEB
– Process- och kvalitetsledare inom säkerhetstjänsten, Försvarsmakten
– Digitalisering av kärnkraftverk och järnväg (fokus på användbarhet)
– Oberoende granskare kärnkraftsäkerhet
– Byggt en organisation och ett kärnkraftverk samtidigt, England
– Utveckling av långsiktiga strategier för EON Nuclear och SSM
– Utvärdering av lokförarmiljöer
– Utveckling av det nationella cybersäkerhetscentret (NCSC)
– Utvärdering och förstärkning av säkerhetskulturer (safety + security)
– Säkerhetsskyddsanalyser
– Utvärdering av det svenska programmet för cybersoldater
– Utveckling och granskning av Safety case och Assuransfall
– Design och utvärdering av kontrollrum
– Stresstest av beredskapsverksamhet vid kärnkraftverk
– Forskningsuppdrag åt Strålsäkerhetsmyndigheten
– Utvärdering av de största svenska kärnkraftsprojekten
– Internrevisor och grundorsaksanalyser
– Undslapp ett ryskt rekryteringsförsök

Person

SQEP Consulting AB ägs och drivs av Anna Borg, fler konsulter kan komma att engageras i framtiden.

SQEP samarbetar med ett par andra konsultföretag.

Kontakt

SQEP Consulting AB
Anna Borg
anna@sqep.se
0046 733 60 22 70

Baltzar von Platens gata 5
112 42 Stockholm
Org: 559424-7461

Scroll to Top